Konferencia

Zostane kukurica na Slovensku perspektívnou plodinou?

Kongresová sála, Hotel Agroinštitút, Nitra

19. apríl 2023

Mediálny partner


Program

8:00

Registrácia

9:00

Kukurica a jej postavenie v poľnohospodárstve a v národnom hospodárstve
Ladislav Moravčík, predseda, Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice
Vladimír Gozora, predseda, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

9:20

Agrobiologické požiadavky na pestovanie kukurice v oblastiach Slovenska v kontexte národných a európskych programov
Pavol Hauptvogel, riaditeľ, NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby

9:40

Technické možnosti na pôdoochranné a minimalizačné technológie v pestovaní kukurice
Pavol Findura, prorektor, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

10:00

Škodcovia kukurice
Ľudovít Cagáň, vedúci katedry, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU

10:20

Spracovanie kukurice v zmenených klimatických a ekonomických podmienkach
Stanislav Matula, manažér kvality, Tate & Lyle Boleráz

10:40

Prestávka

11:00

Energetická kríza pokračuje
Radovan Ďurana, analytik, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

11:30

Podávanie žiadostí o priame platby v novom programovom období. Čo sa mení a čo zostáva?
Jozef Kiss, generálny riaditeľ, Pôdohospodárska platobná agentúra

12:00

Diskusia

13:00

Obed

Zmena programu vyhradená.


Organizačné pokyny

Na podujatie sa môžete prihlásiť:
a) vypísaním elektronického formulára na web stránke www.konferenciakukurica.sk
b) vyplnením prihlášky a jej zaslaním na email prihlaska@konferenciakukurica.sk Bližšie informácie poskytneme cez email prihlaska@konferenciakukurica.sk.

Účasť na konferencii je bezplatná a limitovaná dvoma účastníkmi z jedného poľnohospodárskeho podniku.Registrácia

  * - povinný údaj

  Organizácia

  Názov*

  Ulica a číslo*

  Mesto, obec*

  PSČ*

  IČO*

  DIČ/IČ DPH*

  Kontaktné údaje

  Kontaktná osoba*

  Telefón*

  Email*

  Účastníci konferencie

  Zadajte celé mená účastníkov vrátane titulu.

  Účastník 1*

  Účastník 2

  Poznámka k prihláške

  Súhlas